OSTRIA RESORT & SPA

Environment

Environment


Δήλωση Πολιτικής


Προστασία του τοπικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


 • •Συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις, που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές μας πτυχές.
 • •Να παρέχουμε στους υπαλλήλους και όποιον σχετίζεται με τον οργανισμός μας, συνεχή υποστήριξη, κατεύθυνση και ενθάρρυνση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ανάλογα με τον ρόλο τους.
 • •Ενσωμάτωση του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.
 • •Να προστατεύουμε το περιβάλλον, προλαμβάνοντας τη ρύπανση, ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένες σχετικές δεσμεύσεις.
 • •Να ελαχιστοποιηθούν τα απόβλητα στον χώρο υγειονομικής ταφής, μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων μας και διαχωρίζοντας και ανακυκλώνοντας τα απόβλητα όπου είναι εφικτό οικονομικά και επιχειρησιακά.
 • •Να χρησιμοποιούμε ενέργεια, νερό, υλικά και άλλους φυσικούς πόρους όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αναλώσιμων ειδών.
 • •Να συνεργαζόμαστε με τοπικές επιχειρήσεις, γείτονες, συνεργάτες ή προμηθευτές για να ενθαρρύνετε η δέσμευση για τη βελτίωση στο τοπικό περιβάλλον.
 • •Να υποστηρίξουμε τους σχετικούς ρόλους διαχείρισης, ώστε για να αναδειχθεί ο ηγετικός τους χαρακτήρας, όπως ισχύει για τους τομείς ευθύνης τους.

ΟΡΑΜΑ


Να εκπαιδεύσουμε όλα τα εμπλεκόμενα με τον οργανισμό μας, μέρη (υπάλληλοι, πελάτες, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ), για την σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας και εναπόθεσης όσο το δυνατό λιγότερων ρύπων στο περιβάλλον.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ


Να λειτουργούμε τον οργανισμό μας, με τρόπο που να αφήνει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ώστε να συμβάλλουμε στην διατήρηση ενός υγιεινού και καθαρού περιβάλλοντος.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ


Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών μας, βελτιώνοντας συνεχώς την  αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος, παρέχοντας συνεχώς και αδιαλείπτως, τους απαραίτητους πόρους για το σκοπό αυτό.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ


 

 • •Ομαδική δουλειά
 • •Καινοτομία
 • •Γνώση
 • •Υπεροχή
 • •Ακεραιότητα
 • •Ειλικρίνεια
 • •Αφοσίωση
 • •Σεβασμός
 • •Αξιοπιστία
 • •Προσαρμοστικότητα
 • •Ευθύνη
 • •Πάθος

 • Tzarakis Georgios
 • General Manager
 • Ostria Resort & SPA

 

Ρύποι – Ατμόσφαιρα


 • Για την μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, οι μεταφορές των πελατών μας αλλά και η ενδοδιακίνηση των εμπορευμάτων μας γίνεται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου Golf Cars.
 • Διαθέτουμε άνετο χώρο φυλασσόμενου parking, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες κινήσεις οχημάτων.
 • Με την συνεχή προσπάθεια εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας, έχουμε καταφέρει να έχουμε σχεδόν μηδενική κατανάλωση πετρελαίου σήμερα. Για την ψύξη και την θέρμανση χρησιμοποιούνται νέου τύπου κλιματιστικά μηχανήματα και αντλίες θερμότητας, ηλιακή ενέργεια και αντλίες θερμότητας στην παραγωγή ζεστού νερού, και υγραέριο σε φούρνους και εστίες στις κουζίνες.

Ανακύκλωση


Έχουμε οργανώσει και υλοποιούμε συστηματική αποκομιδή απορριμμάτων και πρόγραμμα ανακύκλωσης που περιλαμβάνει:

 • Ανακύκλωση χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών των εμπορευμάτων, με τοποθέτηση ειδικής πρέσας χάρτου σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Ανακύκλωση γυαλιού και κενών μη επιστρέψιμων φιαλών σε ειδικούς κάδους στο ξενοδοχείο σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Ανακύκλωση σιδήρου και αλουμινίου σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης σιδήρου που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης λαμπτήρων που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Η αποκομιδή άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών γίνεται από πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
 • Συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένη εταιρεία που παραλαμβάνει τα καμένα λάδια από τα εστιατόρια και τις κουζίνες των ξενοδοχείων μας.
 • Έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και παροτρύνουμε τους πελάτες και το προσωπικό μας, να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας αυτήν.
 • Έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης στην βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο μας.
 • Στις κοινόχρηστες τουαλέτες των ξενοδοχείων έχουν τοποθετηθεί συστήματα στεγνώματος των χεριών με αέρα, με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης χαρτιού.

Νερό


 • Έχουμε μόνιμη συνεργασία με γεωπόνο ώστε στους κήπους του ξενοδοχείου να επιλέγονται φυτά με ανθεκτικότητα στην ξηρασία, με αποτέλεσμα να απαιτούνται σχετικά μικρές ποσότητες ύδατος για την συντήρησή τους. Επίσης για την μείωση άσκοπης κατανάλωσης νερού έχουμε τοποθετήσει σύστημα αυτόματου ποτίσματος με την δυνατόν μικρότερη κατανάλωση νερού, πάντοτε κατά τις βραδινές ώρες.
 • Γίνεται προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης νερού χρήσης με μηνύματα προς τους πελάτες μας και με συνεχή εκπαίδευση και προτροπή προς το προσωπικό καθώς και με αυτοματισμούς όπου είναι δυνατόν (inverters κλπ).
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των δωματίων μας έχει ντούζ και όχι μπανιέρες, που καταναλώνουν σαφώς μεγαλύτερη ποσότητα νερού.
 • Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας στις κουζίνες και τα μπαρ ώστε να κάνουν χρήση των πλυντηρίων πιάτων και ποτηριών μόνον όταν έχουν μέσα τον μέγιστο αριθμό σκευών.
 • Την ίδια οδηγία εφαρμόζει και το προσωπικό πλυντηρίων για χρήση των πλυντηρίων λινών μόνον με την τοποθέτηση σε αυτά της μέγιστης ποσότητας λινών, όπως και το προσωπικό οροφοκομίας για χρήση της δυνατόν μικρότερης ποσότητας νερού κατά τον καθαρισμό των δωματίων πελατών και των κοινόχρηστων χώρων.
 • Αντικατάσταση πετσετών και λινών των πελατών μας σύμφωνα με το πρόγραμμα «save water – go green» όπου οι πελάτες αφήνουν στο πάτωμα όσα λινά και πετσέτες θέλουν να αντικατασταθούν. Έχουμε τοποθετήσει ενημερωτική κάρτα «save water – go green» με αναλυτική περιγραφή, στα δωμάτια πελατών.
 • Τα καζανάκια στις τουαλέτες των δωματίων έχουν ρυθμιστεί να καταναλώνουν τη ελάχιστη ποσότητα νερού που απαιτείται.
 • Είμαστε στην διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών τύπου βρυσών στις κοινόχρηστες τουαλέτες και τοποθέτηση φωτοκύτταρων στις βρύσες με σκοπό την ελάχιστη κατανάλωση νερού.

Ενέργεια


 • Μηνιαία καταγραφή καταναλώσεων ενέργειας με αναγωγή κατανάλωσης ανά ανθρωποδιανυκτέρευση και ανά τμήμα.
 • Έχουν τοποθετηθεί ηλιακοί συλλέκτες (πάνελ) σε αρκετά σημεία του ξενοδοχείου, στην προσπάθεια μας να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο την ενέργεια που προσφέρει ο ήλιος για την παραγωγή ζεστού νερού.
 • Για την παραγωγή ζεστού νερού χρησιμοποιούνται εξ’ ολοκλήρου αντλίες θερμότητας, γίνεται συγκέντρωση του ζεστού νερού σε boilers τριπλής ενέργειας με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Έτσι πετύχαμε μηδενισμό της κατανάλωσης πετρελαίου.
 • Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, για τον φωτισμό, χρησιμοποιούνται λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ή led, σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και σε κοινόχρηστες τουαλέτες χρησιμοποιούνται φωτοκύτταρα για την ενεργοποίησή του φωτισμού.
 • Για μεγαλύτερη μείωση της ενέργειας, η διαχείριση του εξωτερικού και μέρους του εσωτερικού φωτισμού γίνεται με υπερσύγχρονο σύστημα BMS. Στα μέρη του ξενοδοχείου που δεν έχει συνδεθεί το BMS χρησιμοποιούνται χρονοδιακόπτες.
 • Η ενεργοποίηση του διακόπτη γίνεται με μαγνητική επαφή ή με κάρτα RF, ώστε να αποφεύγεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας όταν ο πελάτης δεν βρίσκεται στο δωμάτιο.

Στα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν τοποθετηθεί μαγνήτες στα κουφώματα, ώστε όταν ανοίγουν οι μπαλκονόπορτες, να κλείνει αυτόματα το κλιματιστικό εντός του δωματίου, για την αποφυγή υπερλειτουργίας και περισσότερης κατανάλωσης ενέργειας.

Υγιεινή και χρήση Χημικών


 • Καθημερινός έλεγχος του καθαρισμού όλων των χώρων των ξενοδοχείων μας με οργανωμένα και εκπαιδευμένα τμήματα Housekeeping.
 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου για την προμήθεια απορρυπαντικών οροφοκομίας, κουζίνας, πλυντηρίων πιάτων και ρούχων. Επιλογή πιστοποιημένων οικολογικών προϊόντων.
 • Καθημερινή συχνή και σχολαστική αποκομιδή απορριμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωσή τους.
 • Μηνιαίος χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού καθώς και μηνιαίος έλεγχος ανίχνευσης λεγεωνέλας στο νερό του ξενοδοχείων μας.
 • Χλωρίωση πόσιμου νερού και νερού πισινών με αυτόματους χλωριωτές για την μείωση χρήσης χημικών.
 • Τακτικότατος σχολαστικός καθαρισμός των φίλτρων των κλιματιστικών μας μονάδων, καθώς και των φίλτρων των μονάδων εξαερισμού.
 • Μηνιαίο πρόγραμμα απεντομώσεων και ελέγχου τρωκτικών σε συνεργασία με πιστοποιημένη από εταιρεία και τήρηση πλήρη φακέλου απεντομώσεων – μυοκτονιών.
 • Έλεγχος και μέτρηση των δεικτών ποιότητας στο νερό των πισινών από εξειδικευμένο προσωπικό, τρεις φορές την ημέρα. Έλεγχος PH και υπολειμματικού χλωρίου με ηλεκτρονικό φωτόμετρο. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
 • Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «save water – go green» στα δωμάτια με σκοπό την μείωση της άσκοπης υπερκατανάλωσης των προϊόντων ενημερώνοντας τους πελάτες μας για την σωστή χρήση τόσο των λευκών ειδών όσο και άλλων προϊόντων για αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από χημικά καθαρισμού όσο και της παραγωγής όσο το δυνατόν λιγότερων προϊόντων προς απόρριψη.
 • Έχουν τοποθετηθεί αυτόματοι δοσομετρητές απορρυπαντικών και χημικών σε όλα τα πλυντήρια πιάτων, ποτηριών και λινών, ώστε να μην καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες αυτών.

Ακτογραμμή


 • Η ακτή που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο μας είναι βραβευμένη με την «Γαλάζια Σημαία» 
 • Τα νερά της ακτής μπροστά από το ξενοδοχείο μας έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα (3 αστέρια) σύμφωνα με την μετρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 • Διοργάνωση εθελοντικών καθαρισμών της ακτής από το προσωπικό του ξενοδοχείου στα πλαίσια της βράβευσης με «Γαλάζια Σημαία» και προτροπή για συμμετοχή των πελατών μας.
 • Καθημερινός καθαρισμός της βραβευμένης με Γαλάζια Σημαία Ακτής μπροστά από το ξενοδοχείο μας, κατά την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου από εξειδικευμένο προσωπικό και με ανάλογα μηχανήματα.

Υπέδαφος


 • Για την συντήρηση των κήπων του ξενοδοχείου, υπάρχει μόνιμη συνεργασία με γεωπόνο, ώστε να γίνεται το δυνατόν λιγότερη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
 • Στην συντήρηση των κήπων γίνεται χρήση μόνον οργανικών λιπασμάτων για να αποφευχθεί η παρουσία βαρέων μετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα στο υπέδαφος.
 • Στα ξενοδοχείο υπάρχει τεταρτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός, όπου συγκεντρώνονται όλα τα λύματα του ξενοδοχείου, επεξεργάζονται σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξαγωγή είναι συνδεμένη με το αυτόματο πότισμα των κήπων.
 • Στους ελαιοχρωματισμούς των δωματίων χρησιμοποιούμε υλικά που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις αυτής.
 • Απαγορεύεται η χρήση σαμπουάν στις ντουζιέρες της παραλίας και των πισινών.

Εκπαίδευση


 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας για την εμπέδωση περιβαλλοντικής κουλτούρας.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πριν το άνοιγμα του ξενοδοχείου, για την ορθή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη λελογισμένη χρήσης νερού, ενέργειας και χημικών προϊόντων καθώς και για θέματα υγιεινής και ανακύκλωσης.
X

Request info

X

THALASSA RESTAURANT